Reserach

JST >> Strategic Basic Research Programs >> HOME >> Research >> Researchers

Researchers

CREST

FY 2010

 • Team ASAHARA
 • Team ISHII
 • Team INOUE
 • Team KIYONO
 • Team NAGASAWA
 • Team NARUMIYA
 • Team MATSUSHIMA

FY 2011

 • Team KOMURO
 • Team NAKAYAMA
 • Team NUREKI
 • Team MATSUMOTO
 • Team YASUTOMO
 • Team YAMAMOTO

FY 2012

 • Team OSHIMA
 • Team KUMANOGOH
 • Team SAKAGUCHI
 • Team TAKEUCHI
PRESTO

FY 2010

 • Makoto ARITA
 • Tatsushi IGAKI
 • Naoko OHTANI
 • Masatsugu OH-HORA
 • Shinobu SAIJO
 • Tomohiro SAWA
 • Yuki SUGIURA
 • Kohsuke TAKEDA
 • Norihiko TAKEDA
 • Yasushi HIROTA
 • Kazuyo MORO
 • Masakatsu YAMASHITA
 • Hiroshi WATARAI

FY 2011

 • Koji AOKI
 • Kenichi ASANO
 • Koji ATARASHI
 • Takaharu OKADA
 • Junko SASAKI
 • Katsuaki SATO
 • Takashi SHICHITA
 • Kazuhiro SUZUKI
 • Takashi TANAKA
 • Susumu NAKAE
 • Sachie HIRATSUKA
 • Kumiko MAKIDE
 • Tohru MINAMINO
 • Tadashi YOKOSUKA

FY 2012

 • Motoyuki OTSUKA
 • Hiroki KATO
 • Takayuki KURAISHI
 • Ai KOTANI
 • Takashi SAITO
 • Mitoaki SANO
 • Takayoshi SUGANAMI
 • Takahisa NAKAMURA
 • Rikinari HANAYAMA
 • Reo MARUYAMA

The 5 Cardinal Signs of Inflammation