Search for Nanomanufacturing Technology and Its Development
Researcher, Research Theme
TOP > Researcher, Research Theme
Phase I
Kensuke Akamatsu Takeshi Saito Yasuhisa Naitoh
Yuichi Hiratsuka Yutaka Maeda Jun Matsui
Shoji Maruo Hidekazu Mimura Takashi Yanagishita

Phase II
Hiroki Ago Yuko Ichinayagi Kosei Ueno
Hitoshi Kasai Hidehiro Sakurai Hiroyuki Hasegawa
Shinjiro Hara Masayoshi Higuchi Jun-ichi Fujita
Tatsuya Murakami    

Phase III
Teruyuki Ikeda Ken Uchida Hiromichi Ohta
Yoshinori Sato Kenji Suzuki
(Death)
Jun Terao
Taro Nagahama Takayuki Nozaki Akiko Hori
Takeshi Yanagida    

Copyright c Search for nanomanufacturing technology and its development
Japan Science and Technology Agency Toppage