Synthesis of Knowledge for Information Oriented Society
JST > Home > Researcher
EnglishJapanese
Researcher

Phase1

Akihiro Inokuchi Kazutoshi Ohno Shigeyuki Oba Akihiro Kishimoto
Mihoko Shimano Kengo Terasawa Nigel Collier Kensuke Fukuda
Takahiro Hoshino Yutaka Matsuo


Phase2

Mina Akaishi Takayuki Ito Genta Ueno Takeaki Uno
Makoto Okabe Asanobu Kitamoto Hiroshi Sakamoto Jun Sakuma
Masashi Sugiyama Hideyuki Suzuki Teruko Takada Yauto Nakanishi

Phase3

Shunji Umetani Mihoko Otake Hisashi Kashima Yoshinobu Kawahara
Alastair Butler Masatoshi Hamanaka Shinichi Yamagiwa Kimitoshi Yamazaki
JST