Award

2019

2018

2017

2016

 • May
  Young Researcher Award (Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation)
  Mitsuru Yasuda
 • June
  The Travel Grant of ASM microb 2016(Boston,USA)
  Kana Morinaga
 • July
  The Presentation Award of Young Researcher's workshop for biofilm
  Tatsunori Kiyokawa
 • July
  The Young Encouragement Award of the 10th Wakate Colosseum for Bacteriology
  Hiroki Watanabe
 • July
  The Poster Award of 10th Wakate Colosseum for Bacteriology
  Kana Morinaga
 • Aug
  The Outstanding Poster Presentation Award of the 2016 Plant Infection and Pathology colloquium
  Tatsunori Kiyokawa
 • Sept
  The Poster prize of IWP2016
  Hiroko Kato
 • Oct
  The Young Excellent Presentation Award of the Annual Meeting of theJSBBA, 2016,
  Sachi Inoue
 • Oct
  The Excellent Presentation Award of the 2016 Japan Society of Microbial Ecology annual meeting
  Hiroki Watanabe
 • Oct
  The Excellent Poster Presentation Award of the 133rd SEIIKAI
  Shinya Sugimoto, Akio Chiba, Yoshimitsu Mizunoe
 • Dec
  The Poster Award of the 39th Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan
  Akio Chiba, Shinya Sugimoto, Yoshimitsu Mizunoe
 • Dec
  The Poster Award of the 39th Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan
  Shinya Sugimoto,Reina Miyakawa, Akari Terao, Ken-ichi Arita, Kunitoshi Yamanaka, Teru Ogura, Yoshimitsu Mizunoe