Invited Presentation

2021

 • NOV
  Membrane vesicle o kaishita shinkisaikinkan Communication
  Nobuhiko Nomura
  The 94th Annual Meeting of Japanese Biochemical Society
 • NOV
  Biofilm ha saibofukinitsusei・shizentotsuzenhenikabu o umu ba dearu
  Nobuhiko Nomura
  The 50th The Society for Bacterial Drug Resistance
 • NOV
  Bacterial communication through MVs
  Masanori Toyofuku
  EMBO workshop
 • OCT
  Biseibutsushudan no imaging de tokiakasu tayo na seizonsenryaku
  Nozomu Obana
  The 104th Annual Meeting of Japanese Society of Bacteriology Kanto, InterLab Seminar 2021
 • OCT
  Optimization of single-cell gene expression system for spatiotemporal understanding of plant immunity
  Shigeyuki Betsuyaku
  The 73rd Annual Meeting of the Society of Biotechnology of Japan (SBJ)
 • OCT
  Biofilm kansensho no seiatsu ni muketa kisokenkyu to oyotenkai
  Nobuhiko Nomura
  The 155th Meeting of the Japanese Society of Conservative Dentistry
 • OCT
  Mietekita biseibutsu no shudansei to fukinitsusei -21seiki no biseibutsuseigyo o mezashite-
  Nobuhiko Nomura
  RIKEN BRC 20th Anniversary Online Symposium
 • OCT
  Saikin ga hanatsu saibogaimakushoho
  Masanori Toyofuku
  Ohsumi Frontier Science Foundation Microbial Consortium
 • SEP
  Michi no biseibutsu o "baiyo" shite aratana seimeikino o saguru
  Hideyuki Tamaki
  ACT-X「Environments and Biotechnology」-Scientific Research on Innovative Areas「Post-Koch Ecology」Joint Symposium
 • SEP
  FUNGAL-BACTERIAL MUTUALISTIC INTERACTION
  Norio Takeshita
  Tsukuba Conference 2021
 • AUG
  Tansaibo mo shudan ni naruto shakaisei o sohatsu shiteiru -mattaku kyominakatta biseibutsukenkyu ima ha nandekonnani omoshiroinodaro!?-
  Nobuhiko Nomura
  The 2nd Japanese Society of Microbial Ecology Marathon Seminar
 • AUG
  Michi no biseibutsu o baiyo shite aratana seibutsukino o saguru -michimibaiyobiseibutsuidenshishigen no tansaku to rikatsuyo-
  Hideyuki Tamaki
  SEWAGE WORKS EXHIBITION 2021 Online
 • AUG
  Shokubutsubiseibutsu x Imaging
  Shigeyuki Betsuyaku
  Dai 1 kai Shokubutsu Biseibutsu Symbiology Kyogikai Symposium
 • AUG
  Kinshi network kara konkembiseibutsu no sekai o kangaeru
  Norio Takeshita
  Dai 1 kai Shokubutsu Biseibutsu Symbiology Kyogikai Symposium
 • AUG
  Machine learning-assisted single-cell Raman microspectroscopy for in situ prokaryotic classification in complex microbial populations
  Shigeto S, Kanno N, Kato S, Matsui M
  The 11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy
 • JUL
  Seibutsukai o koeta saibokan no shinki communication kiko - chonaisaikin karahito made-
  Nobuhiko Nomura
  The 21st TC Conference
 • JUN
  Metabolite analysis and machine learning-assisted discrimination of archaea and bacteria using minimally invasive single-cell Raman microspectroscopy
  Shigeto S, Kanno N, Kato S, Matsui M
  Japan Geoscience Union Meeting 2021
 • JUN
  Saikin ga saiboshi o kaishite tokihanatsu kotodama
  Nobuhiko Nomura
  Kyoto University Department of Regeneration Science and Engineering Lab of Biomaterials, Professor Tabata's Laboratory Seminar
 • JUN
  Bacterial Interactions Through Membrane Vesicles
  Masanori Toyofuku
  FEMS-ASM World Microbe Forum
 • JUN
  Membrane vesicles are for bacteria or virus (phage)?
  Nobuhiko Nomura
  Aquatic Virus Workshop 10 (AVW10)
 • JUN
  FUNGAL-BACTERIAL MUTUALISTIC INTERACTION
  Norio Takeshita
  FEMS-ASM World Microbe Forum
 • MAY
  21seiki ha biseibutsu no rikai to seigyo ga jinrui no kyotsukadai de aru -Science to technology no sorin he-
  Nobuhiko Nomura
  The 26th The Society for Biotechnology Japan Conference
 • MAY
  Biseibutsu seigyo 3.0 no tenkai -Biseibutsu mo murete kaiwa shiteiru-
  Nobuhiko Nomura
  The 75nd Annual Meeting of Japanese Stomatological Society.
 • MAR
  Bacterial (researchers) survival strategies
  Nozomu Obana
  The 94th Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • MAR
  Amino acid no arata na riyo no kanosei -Yuyo pyrazine compond no seigosei to taishakogaku-
  Syunsuke Masuo, Naoki Takaya
  The 2021 Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry Symposium
 • MAR
  Bacterial Trafficking of Biomolecules Through Membrane Vesicles
  Masanori Toyofuku
  Annual Meeting of Electrokinetic Society Japan
 • MAR
  Saikinhyoso no keijyo to butsusei no henka o dynamic ni kansatsu suru seisaibokosoku AFM imaging
  Azuma Taoka
  2020 Society of Genome Microbiology
 • MAR
  Membrane vesicles keiseikiko no tayosei to fuhensei
  Masanori Toyofuku
  The 2021 Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry Symposium
 • MAR
  Kinshi no kosokudoro to saikin no tsukoryo
  Norio Takeshita
  The 2021 Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry Symposium
 • MAR
  Bacterial biofilm scaffolded on fungal network
  Norio Takeshita
  The 94th Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • MAR
  Cell death induction and extracellular DNA production in Streptococcus mutans biofilm
  Ryo Nagasawa, Andrew S. Utada, Nobuhiko Nomura, Nozomu Obana
  The 94th Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • MAR
  Bacterial (researchers) survival strategies
  Nozomu Obana
  The 94th Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • MAR
  Forefront of population microbiology and bacterial biofilm research
  Nobuhiko Nomura
  The 94th Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • MAR
  Gyoshu kara kangaeru biseibutsuseitai
  Nobuhiko Nomura
  2020 Kaimendodengenshokenkyukai
 • FEB
  Makushoho o kaishita saibokankomyunikeshon no kenkyu
  Masanori Toyofuku
  Nomoto Award Prize Commemorative Lecture
 • FEB
  Spatiotemporal consideration of plant-microbe interactions
  Shigeyuki Betsuyaku
  The 323rd Kyoto University CER Seminar
 • FEB
  Shikaku de toraeru shokubutsu no meneki
  Shigeyuki Betsuyaku
  2020 Dai 2 kai REC BIZ-NET Kenkyukai Risonachushokigyoshinkozaidan Gijyutsukonshinkai 「Shokubutsu mo byoki to tatakatteiru!-Shokubutsu no meneki ya senchu tono kobo-」
 • JAN
  Kaimenkasseizai no sojokoka o riyoshita kakushintekibaiofuirumuseigyo no kaihatsu
  Nobuhiko Nomura
  Denshijohotsushingakkai system nano gijutsu ni kansuru tokubetsukenkyusenmoniinkai Dai 1 kai kenkyukai「kagakugijyutsu inovation o soseisuru senshin system nano gijutsu」

2020

 • DEC
  Posutokohhoramangijutsu de miru biseibutsu no shurui to seitai
  Shinichi Shigeto
  Postkoch 1st symposium
 • DEC
  Debaisu o mochiita biseibutsu no ugokino mierukagijutsu o mibyo no mieruka ni oyodekirunoka
  Nobuhiko Nomura
  The Japan Society for the Promotion of Science, Syoku to mibyomarker iinkai
 • DEC
  Shinkisaikinkomyunikeshonshisutemu no hakken to chikyuseitaikei ni okeru saikin no ichizuke
  Nobuhiko Nomura
  2020 Yamaguchi University Kankyobiseibutsubumon symposium
 • DEC
  Salicylic Acid and Jasmonic Acid Pathways are Activated in Spatially Different Domains Around the Infection Site During Effector-Triggered Immunity in Arabidopsis thaliana
  Betsuyaku S, Katou S, Takebayashi Y, Sakakibara H, Nomura N, Fukuda H
  Satellite symposium of JSPP Osaka 2020
 • NOV
  Kinshi no kosokudoro to saikin no tsukoryo
  Norio Takeshita
  Postkoch 1st symposium
 • OCT
  Saikin ga noudouteki ni sansyutsu suru tayou na saibougaimakusyohou
  Nozomu Obana
  The 7th Japanese Society for Extracellular Vecicles
 • OCT
  biofilm kansen-sho no seiatsu ni muketa kiso kenkyu to oyo tenkai
  Shinya Sugimoto, Yuki Kinjo
  The 69th Japan Society for Infectious Diseases/The 67th Annual Meeting of the Japan Society of Chemotherapy
 • SEP
  Chonaisaikin ga sansei suru membrane vesicle ni yoru meneki yudo to vaccine platform e no oyo
  Nozomu Obana
  The 93rd Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society
 • SEP
  Saikin ni okeru tayona MV keisei kiko
  Masanori Toyofuku
  The 93rd Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society
 • SEP
  21 Seiki no juyona biseibutsu kenkyu kadai "biofilm no rikai to seigyo"
  Nomura Nobuhiko
  The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of Chemotherapy
 • SEP
  Saikin shudan ni okeru saibo fu kinitsu-sei to tayo-sei
  Nobuhiko Nomura
  The Society for Biotechnology, Japan   Biotechnology Web Symposium 2020
 • SEP
  A magnetic compass within a bacterium – Live-cell imaging of magnetosome formation –
  Azuma Taoka, Yoshihiro Fukumori
  The 58th Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan, Symposium "Biophysics of magnetoreception and magnetic responsive biomaterials"
 • AUG
  Biseibutsu no "kaiwa" kara yomitoku shudan no seigyo to COVID19 ni makenai kenko seikatsu
  Nobuhiko Nomura
  Japan Bioindustry Association
 • MAR
  Leptothrix tanri baiyo kara himotoku kisho biseibutsu-tachi no jittai to tayo-sei
  Ryosuke Nakai, Hideyuki Tamaki
  The 2020 Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry Symposium
 • MAR
  Leptothrix Zoku saikin no itojyo zoshoku no seigyo
  Tatsuki Kunoh
  Okayama University BIOX research society
 • MAR
  An Encouragement of Biofilm
  Nobuhiko Nomura
  The 2020 Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry, Tayo-sei wo kiban ni shita biseibutsu kenkyu no saizensen
 • MAR
  Bacterial membrane vesicle formation through cell death
  Masanori Toyofuku
  The 2020 Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry
 • MAR
  Deciphering Letters from the Molecule in Microorganisms
  Shinsuke Shigeto
  The 2020 Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry
 • MAR
  Spatiotemporal dynamics of the salicylate and jasmonate signaling pathways regulating plant immune and wound responses.
  Shigeyuki Betsuyaku
  The 61st annual meeting of the Japanese Society of Plant Physiologists
 • MAR
  PCP Award: Salicylic Acid and Jasmonic Acid Pathways are Activated in Spatially Different Domains Around the Infection Site During Effector-Triggered Immunity in Arabidopsis thaliana
  Besuyaku S, S Katou, Takebayashi Y, Sakakibara H, Nomura N, Fukuda H
  The 61st annual meeting of the Japanese Society of Plant Physiologists
 • MAR
  Gut microbial communities in social insects
  Ryo Miyazaki
  The 67th Annual Meeting of the Ecological Society of Japan
 • MAR
  Biseibutsu ga hoshutsu suru tayona vesicle
  Toyofuku Masanori
  Kobunshi to mizu· bunri ni kansuru kenkyukai oyobi 2019-nendo kaimen do-den gensho kenkyukai
 • MAR
  Fungal highway and bacterial toll
  Norio Takeshita
  8th International conference on Microbial Communication
 • FEB
  Molecular machinery for subcellular positioning of bacterial magnetic organelle
  Azuma Taoka
  The 93rd Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology Symposium "The structure of bacterial cell surfaces:its assembly and functional mechanism"
 • FEB
  MV keisei kiko ni okeru paradigm shift to sono oyo
  Masanori Toyofuku
  The 93rd Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • FEB
  Saibo-gai syoho wo kaishita proteostasis no seigyo
  Shinya Sugimoto
  The 93rd Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • FEB
  Shudan biseibutsu-gaku to kakushin-teki biseibutsu seigyo ~Science to technology no sorin~
  Nobuhiko Nomura
  MiCS Symposium
 • JAN
  Shokubutsu meneki to byogen saikin kansen no jikukan dynamics
  Shigeyuki Betsuyaku
  The 249th seminar Iwate Biotechnology Research Center

2019

 • DEC
  Kenko·shoku·kankyo ni kakawaru biseibutsu seigyo gijutsu no shin tenkai ~biseibutsu shudan no zenbo kaimei to seigyo ni mukete~
  Nobuhiko Nomura
  The 36th JBDA Bio-Venture Forum
 • NOV
  Kansen signal no chokyori iko to kongo no tenkai
  Shigeyuki Betsuyaku
  RIKEN BRC Symposium "Tsugiki wo tsukatta shiroinunazuna kenkyu no shin tenkai"
 • NOV
  Saikin no ikizama wo toraeru
  Masanori Toyofuku
  Young Researchers Society for Biochemistry
 • NOV
  Shoku·kenko·kankyo ni kakawaru biseibutsu no seigyo wo mezashite ~biseibutsu mo murete kaiwa suru~
  Nobuhiko Nomura
  Hiroshima hakko-kai·The Institute of Professional Engineers, Japan
 • NOV
  Biseibutsu ga tsukuru maku ryushi (MV) ~MV no keisei kiko to kino~
  Nobuhiko Nomura
  Japan Oil Chemists' Society Oleomaterial Division   3rd Oleomaterial Exchange Meeting
 • NOV
  Sustainable na shakai e muketa biseibutsu no yakuwari to kanosei
  Nobuhiko Nomura
  Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
 • NOV
  -Saibo ~ shudan ni okeru seitai kino no kashika no saizensen --- Biofilm kara seimei kagaku bunya made ---
  Nobuhiko Nomura
  Kao Corporation
 • NOV
  Microbial Control Ver.3.0
  Nobuhiko Nomura
  The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
 • NOV
  Single-cell innate fluorescence signatures of microorganisms
  Yutaka Yawata
  The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
 • NOV
  Microfluidic visualization of bacteria to enable analysis of motility, growth, and biofilm formation
  Andrew S. Utada
  Invited Departmental seminar at Tianjin University
 • OCT
  Saikin no membrane vesicle keisei kiko to kino
  Masanori Toyofuku
  Network Association of Microbiologists in Ehime (NAME)
 • OCT
  Michi no biseibutsu wo “baiyo” shite aratana seibutsu kino wo saguru
  Hideyuki Tamaki
  BioJapan 2019 Bioindustry Research Award
 • OCT
  Shudan biseibutsu seigyo e no tenkai soshite posuto ERATO wo misuete
  Nobuhiko Nomura
  JST ERATO FUKATSU Evolving Symbiosis Project Kickoff symposium
 • OCT
  Biofilms and membrane vesicles
  Nobuhiko Nomura
  ASBA Asian association of synthetic biology
 • SEP
  Visualization of bacteria motility strategies and biofilm fromation in tight microfluidic environments
  Andrew S. Utada
  The 57th Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan
 • SEP
  Shokubutsu-byogen saikin sogosayo no jikukan-teki dotai
  Shigeyuki Betsuyaku
  The 35th Annual Meeting of the Society of Population Ecology Meeting ;  symposium "Seibutsu ya seitaikei zentai no dotai wo toraeru mora-teki jikken no shin tenkai"
 • SEP
  Shokubutsu byogen saikin no shokubutsu kansen dotai to shokubutsu no meneki oto
  Shigeyuki Betsuyaku
  33nd Annual Meeting of Japanese Society of Microbial Ecology Symposium "Seibutsukan sogosayo kara miru biseibutsu no shin no sugata"
 • SEP
  Shokubutsu no marker idenshi-gun no kashika gijutsu wo katsuyo shita yuyo shokubutsu biseibutsu no kino kaiseki oyobi ko koritsu screening-ho no kaihatsu
  Shigeyuki Betsuyaku
  33nd Annual Meeting of Japanese Society of Microbial Ecology Symposium "Shokubutsu biseibutsu kenkyu de kyosou suru mirai"
 • SEP
  How do bacteria “really” communicate?
  Masanori Toyofuku
  Marine Biotechnology Conference 2019
 • SEP
  Saikin ga kochiku suru biofilm no imaging
  Nobuhiko Nomura
  The 162nd Meeting of the Japanese Society of Veterinary Sciene "Biseibutsu kenkyu no imaging senryaku"
 • SEP
  Raman data analysis to biseibutsu kenkyu e no kakudai
  Shinsuke Shigeto
  The 13th Bio-kanren Chemistry Symposium
 • SEP
  Population, community and evolutionary dynamics of bacteria in model microcosms - value for human health
  Yamamoto K.
  4th International Conference onNutraceuticals and Chronic Diseases (INCD-2019)
 • JUL
  Biseibutsu tennen bunshi electronics no seitai kankyo-chu haiko tsuiseki
  Yoshihide Tokuno
  Shinshin kiei no wakate kenkyusha ni yoru yugo sendo kagaku no tenkai
 • JUL
  Biseibutsu mo murete kaiwa suru ~tansaibo to fukinitsu-sei~
  Nobuhiko Nomura
  Kanto nonlinear non-equilibrium biosoft matter seminar
 • JUL
  Reiwa shin jidai ni okeru shijokin, kobo kenkyu no chosen
  Norio Takeshita
  Biseibutu week 2019
 • JUL
  Seitai-nai syobunshi wa dono yo ni saibo-kan wo ido shite iru nodarouka?~Biseibutsu-kan communication no aratana tenkai~
  Nobuhiko Nomura
  Biseibutu week 2019
 • JUL
  Biseibutsu no raman bunko de mieru mono: Saibo-nai taishabutsu kara saibo-gai biryushi made
  Shinsuke Shigeto
  Biseibutu week 2019
 • JUL
  Dynamics of horizontal gene transfer at the single cell level
  Ryo Miyazaki
  International Symposium on Advanced Ecology and Evolution 2019
 • JUL
  Nano size no jishaku wo tsukuru saikin -jisei saikin no seibutsugaku
  Azuma Taoka
  Berkeley Japanese Academic Network(BJAN) Researcher exchange meeting
 • JUN
  Influenza virus kansen ni yoru kido johi soshiki tokui-teki na ensho oto
  Atsushi Kawaguchi
  The 33rd Influenza Researcher Exchange Symposium
 • JUL
  Intro to MiCS
  Andrew S. Utada
  Waterloo University, CANADA
 • JUL
  Bacterial communication and membrane vesicle
  Nobuhiko Nomura
  8th International Weigl Conference(Poland)
 • JUL
  Vesicle wo kaishita saikin no kagaku communication
  Masanori Toyofuku
  The 14th Chemical Ecology Research society
 • MAY
  Kinrui no shinka to kyosei to seicho dynamics
  Norio Takeshita
  The Mycological Society of Japan
 • MAY
  Towards Microbial Control 3.0~two wheels of science and technology~
  Nobuhiko Nomura
  Faculty of Science and Engineering Seminar hosted by Takeyama Laboratory
 • MAY
  Saikin ni okeru shinki DNA no bichiku· denpankiko
  Nobuhiko Nomura
  Ehime University Research society on Environmental Antibiotic Resistant Bacteria
 • APR
  Gram positive bacteria ni yoru membrane vesicle no Nodo-tekina sansei kiko to Vaccine platform e no oyo
  Nozomu Obana
  The 92nd Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • APR
  Biseibutsukan sogosayo ga kirihiraku koseibusshitsu taisei kenkyu no shin tenkai
  Hiroyuki Kusada
  The 92nd Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • APR
  Kyumin to kakusei wo kurikaesu kin no onsho "biofilm" -sono keisei mechanism to seigyo-
  Shinya Sugimoto
  The 92nd Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • APR
  Saikin wa biofilm keisei ni yori tayo-sei ga sokushin sare, shinu koto de MV ni DNA ga storage sareru
  Nobuhiko Nomura
  The 92nd Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology Symposium co-sponsored by the Japanese Society for Bacteriology and the Japanese Society for Microbial Ecology
 • MAR
  Saikin no membrane vesicle no Tayo-sei to kino
  Masanori Toyofuku
  53rd Pseudomonas aeruginosa Infectious Society
 • MAR
  Biseibutsu no shudan keisei ni yoru kankyo tekio
  Nozomu Obana
  2018 flagellar research exchange meeting
 • MAR
  Ramanbigdeta kara biseibutsu no sekai wo miru
  Shinsuke Shigeto
  3rd Lecture Spectroscopical Society of Japan Kansai Branch 2018
 • MAR
  Saikin membrane vesicle no seitai-teki igi wo kangaeru
  Nobuhiko Nomura
  The 2019 Annual Meeting of the Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
 • MAR
  Shokubutsu meneki to byogen saikin kansen no ji kukan dynamics
  Shigeyuki Betsuyaku
  AIST Hokkaido Young Working Group Seminar
 • MAR
  Biofilm no naibu kozo wo saguru, bioimaging saizensen
  Nobuhiko Nomura
  Japanese Society of Oral Therapeutics and Pharmacology·Japanese Society of Dentistry for Medically Compromised Patients Joint society
 • MAR
  Bacteria ga hoshutsu suru maku syoho No riyo ni mukete
  Masanori Toyofuku
  Society for Actinomycetes Japan Academic lecture
 • MAR
  Alternative strategies to form biofilms: Sticking around without being stuck.
  Andrew S. Utada
  CSIRO-NIMS Symposium: Materials and technologies for life science applications
 • FEB
  Biofilm ni yoru kankyo ni okeru seizon senryaku to kansen-sho to no kakawari
  Nobuhiko Nomura
  The 34th Annual Meeting of Japanese Society for infection Prevention and Control
 • FEB
  Respiratory epithelium-specific inflammasome restricts influenza A virus infection.
  Atsushi Kawaguchi
  Symposium on influenza and other infections
 • FEB
  Molecular mechanism of host responses against influenza virus infection.
  Atsushi Kawaguchi
  Infectious disease symposium
 • JAN
  Biseibutsu mo murete kaiwa shi shakai wo keisei shite iru ~biseibutsu shakai-gaku no shin tenkai~
  Nobuhiko Nomura
  Public Symposium on Scientific Research on Innovative Areas·inflammation cellular sociology
 • JAN
  Maku syoho wo kaishita saikin-kan no joho dentatsu
  Masanori Toyofuku
  Frontier Research on chemical communications 2nd Young Symposium
 • JAN
  Influenza virus kansen ni taisuru kido johi soshiki tokui-tekina ensho oto kiko
  Atsushi Kawaguchi
  Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science Seminar

2018

 • DEC
  Tei bunshi kagobutsu oyobi maku syoho wo kaishita saikin-kan sogo sayo ni kansuru kenkyu
  Masanori Toyofuku
  2018 Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry 3rd Kanto Branch regular meeting
 • DEC
  Microbial Control 3.0
  Nobuhiko Nomura
  JRIA GlycoScience Future Industry Development research society
 • NOV
  Saikin no dying message
  Nobuhiko Nomura
  The 41nd Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan
 • NOV
  Shokubutsu meneki system no jikukan-teki seigyo kiko
  Shigeyuki Betsuyaku
  The 46th Intergenomics Seminar (Graduate School of Agricultural Science Kobe University)
 • NOV
  Saibo·soshiki level de saiko suru shokubutsu- biseibutsu sogo sayo mechanism ~byogai bojo to yuyo biseibutsu no yuko riyo ni mukete~
  Shigeyuki Betsuyaku
  YANMAR the Bio Innovation Center Kurashiki Laboratory seminar
 • NOV
  Influenza A virus infection induces apoptosis and pyroptosis in respiratory epithelial cells in a mutually exclusive manner
  Atsushi Kawaguchi
  Asian-Pacific Centenary Spanish 1918-flu Symposium
 • OCT
  Bacterial surface motility and Biofilm formation in Motile and Non-motile Bacteria.
  Andrew S. Utada
  Georgetown Univ, Dept. of Physics (PA, USA)
 • OCT
  Bacterial surface motility and Biofilm formation in Motile and Non-motile Bacteria.
  Andrew S. Utada
  Solvay/CNRS (PA, USA)
 • OCT
  Microbial activity produced by biofilm formation
  Nozomu Obana、Nobuhiko Nomura
  50th Autumn Meeting of The Society of Chemical Engineers, Japan
 • SEP
  Intravital-imaging-based understanding of the spatiotemporal regulation of the plant immune system.
  Sigeyuki Betsuyaku
  14th Japanese-German Frontiers of Science Symposium (JGFoS)
 • SEP
  Imaging biofilm formation in micro-structured environments.
  Andrew S. Utada
  TGSW2018 Towards Microbial Control ver. 3.0
 • SEP
  Polar growth of filamentous fungi
  Norio Takeshita
  The Botanical Society of Japan
 • SEP
  Molecular mechanism of mycelial growth of filamentous fungi–
  Norio Takeshita
  The Society for Biotechnology, Japan
 • SEP
  Biofilm and carotenoid: Approach by Raman spectroscopic imaging
  Shinsuke Shigeto
  32nd conference of Japanese Society for Carotenoid Research
 • SEP
  Structure and function of molecular machinery for magnetotaxis.
  Yoshihiro Fukumori and Taoka A
  6th International Meeting on Magnetotactic Bacteria (MTB 2018 meeting)
 • SEP
  Measuring magnetosomal pH in living magnetotactic bacterial cell.
  Azuma Taoka, Eguchi Y, Kikuchi Y, and Fukumori Y.
  6th International Meeting on Magnetotactic Bacteria (MTB 2018 meeting)
 • SEP
  Towards Microbial Control 3.0 - Efforts beyond the fields for new microbial control -
  Nobuhiko Nomura
  8th Symposium for Synthetic Bioengineering
 • SEP
  Various extracellular particles released by bacteria
  Nobuhiko Nomura
  Devisional Meeting of Division of Colloid and Surface Chemistry
 • SEP
  Spatiotemporal resolution vibrational spectroscopy approaching the behavior of complex molecular systems: from cells to hybrid materials
  Shinsuke Shigeto
  12th Annual Meeting of Japan Society for Molecular Science
 • SEP
  Raman bunko-ho ni yoru ikita saibo to sono shudan no chemical imaging
  Shinsuke Shigeto
  The Japan Society of Vacuum and Surface Science/September 2018 Research Meeting
 • SEP
  Spatiotemporal dynamics of plant immune responses.
  Shigeyuki Betsuyaku
  T-PIRC symposium "Innovation for global food production towards sustainable future"
 • SEP
  Bacterial society shaped by environmental factors
  Nozomu Obana
  LVMH meeting
 • AUG
  Kankyo·shoku·kenko to biseibutsu
  Nobuhiko Nomura
  Mathematical Research Lab(Commissioned by Tokyo Metropolitan Educational Agency)
 • AUG
  Seibutsukan sogosayo kaiseki kara no shiten
  Nobuhiko Nomura
  2018 KIST-BIC Symposium
 • AUG
  Challenge to the dogma related to mechanism of bacterial membrane vesicle formation
  Masanori Toyofuku
  28th Conference of Phytopathological Society of Japan
 • AUG
  Diversity of H-NS like factors responsible for regulation of foreign genes
  Chiho Suzuki-Minakuchi
  2018 National Institute of Genetics NIG Meetings
 • AUG
  Utilizing Ultralow-Frequency Raman Spectra To Reveal Biomolecular Structure and Intracellular Environment.
  Shinsuke Shigeto
  26th International Conference on Raman Spectroscopy
 • JUL
  Shokubutsu meneki no jikukan-teki seigyo kiko ~shokubutsu meneki wo soshiki reberu de saiko suru~
  Shigeyuki Betsuyaku
  Faculty of Agriculture and Life Sciences, Hirosaki University 2018 The 12th Research Promotion Seminar
 • JUL
  Membrane vesicle released by bacteria - Cell death and Soul of language -
  Nobuhiko Nomura
  36th Solid State Physical Chemistry Meeting
 • JUL
  Consider plant-bacterial interactions at the cellular level -Thousands of microbes begin with a single species -
  Shigeyuki Betsuyaku
  32nd Annual Meeting of Japanese Society of Microbial Ecology
 • JUL
  "Culturing" unknown microorganisms and exploring abyss of biological function
  Hideyuki Tamaki
  32nd Annual Meeting of Japanese Society of Microbial Ecology
 • JUL
  Various information strategies of bacteria seen from membrane vesicles
  Masanori Toyofuku
  32nd Annual Meeting of Japanese Society of Microbial Ecology
 • JUL
  Membrane vesicle formation through cell death.
  Masanori Toyofuku
  Institute of Physical and Chemical Research
 • JUL
  Challenging the dogma of bacterial membrane vesicle formation.
  Masanori Toyofuku
  10th Asian Symposium on Microbial Ecology
 • JUN
  Microstructured Microfluidic environments for studying biofilm formation.
  Andrew S. Utada
  Japan Society for Environmental Biotechnology
 • JUN
  Keiko live imaging de "miru" shijokin no kinshi seicho
  Norio Takeshita
  Soy sauce research presentation
 • JUN
  Shudan biseibutsu-gaku no susume ~ saibo no sotogawa de okite iru jisho ga omoshiroi ~
  Nobuhiko Nomura
  Laboratory of Microbial Metabolic Potential, Department of Biotechnology, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo,Commemorative lecture "Kakawariau-biseibutsu"
 • JUN
  "Complicated tapestries" found in microbial interactions
  Nobuhiko Nomura
  Japan Society for Microbial Resources and Systematics in Tsukuba、Systematics Symposium
 • JUN
  Biseibutsu shudan keisei to busshitsu hyomen no kashika
  Nozomu Obana, Nobuhiko Nomura
  Japan Society for Environmental Biotechnology 2018
 • MAY
  Biseibutsu ga tsukuru sayajo sanka tetsu no keisei kiko no kaimei to bunpitsu yukibutsu seni e no genso chinchaku
  Tatsuki Kuno
  The 50th Annual Meeting of the Chugoku Regional Chapter of the Japan Society of Materials Science
 • MAR
  Cho kai-zo saishin imaging gijutsu de wakatta kinshi seicho kiko
  Norio Takeshita
  Japan Society for Agricultural Chemistry 2018
 • MAR
  Tei-bunshi kagobutsu oyobi maku-syoho wo kaishita saikin-kan sogo sayo ni kansuru kenkyu
  Masanori Toyofuku
  The 2018 Annual Meeting of The Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
 • MAR
  Baiyo gijutsu to kankyo genome joho de himotoku michi archaea no shin kino
  Hideyuki Tamaki
  The 12th Society of Genome Microbiology, Japan Symposium
 • MAR
  Michi no biseibutsu wo "baiyo" shite aratana seimei kino wo saguru
  Hideyuki Tamaki
  The 91st Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology Symposium
 • FEB
  Pulses of Ca2+ coordinate actin assembly and exocytosis for stepwise cell extension.
  Norio Takeshita
  14th European Conference of Fungal Genetics
 • FEB
  Spontaneous Raman modalities for living cell physical chemistry.
  Shinsuke Shigeto
  90 Years of Raman Effect: Current Status and Future Directions
 • FEB
  The Biofilm of Pseudomonas Aeruginosa –from the point of view of One Health–
  Nobuhiko Nomura
  The 52nd Meeting of Pseudomonas Aeruginosa Infection Society
 • JAN
  Fukugou biseibutsukei ni okeru saibokan shigunaru dentatsu (*in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  The 2nd Study Meeting of HAKKO TO TAISHA KENKYUKAI, Japan Bioindustry Association

2017

 • DEC
  Kabi ga nobiru bunshi kiko
  Norio Takeshita
  Yamaguchi University Microbial Research Promotion Organization Research Meeting
 • DEC
  Shijokin no sentan seicho ni okeru kyokusei seigyo kiko no kaiseki
  Norio Takeshita
  2017 Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry 3rd Kanto Branch regular meeting
 • DEC
  Microfluidics and robotics for ecological studies of marine microbes.
  Yutaka Yawata
  Commemorative Symposium for the 33rd International Prize for Biology
 • DEC
  Phenotypic heterogeneity - cellular individuality and collective functionality.
  Ryo Miyazaki
  The 60th Memorial Symposium of The Japanese Society of Microscopy
 • DEC
  Microbial Control 3.0 – Shudan biseibutsugaku no susume – (*in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  The 1st Symposium of JIZOKUKANO-SHAKAI WO SASAERU BISEIBUTSU NO CHIKARA Tokushima University
 • DEC
  Jishaku wo ayatsuru
  Azuma Taoka
  The 7th Federation of Microbiological Societies of Japan Forum "Biseibutsu: Kawarimono-tachi no sugao"
 • NOV
  Biosynthetic pathway of pyrazine compounds
  Syunsuke Masuo
  The 5th Fungal Molecular Biology Society of Japan, Young people's association
 • NOV
  Imaging of membrane vesicles for bacterial communication.
  Azuma Taoka, Kikuchi Y, Obana N, Toyohuku M, Nomura N, Kodera N, Ando T, and Fukumori Y.
  CHOZEN Project International Symposium on Atomic Force Microscopy at Solid-Liquid Interfaces
 • NOV
  Raman spectroscopic imaging analysis of microbial ecology
  Mai Sasaki, Owada Y, Yasuda M, Takeshita N, Shigeto S
  The 15th Japan Association of Medical Spectroscopy
 • NOV
  Michi biseibutsu wo "baiyo" shite shinen na seibutsu kino wo saguru
  Hideyuki Tamaki
  The 16th Biseibutsu Kenkyukai
 • NOV
  Kinshi seicho no bunshi kiko
  Norio Takeshita
  The 17th Conference on Fungal Genetics and Molecular Biology
 • NOV
  Shudan biseibutsukan Network and Biofilm (*in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  The 66th meeting of The Japanese Association for Infectious Diseases East-Japan area Memorial Symposium of Emeritus Professor Hiroyuki Kobayashi
 • SEP
  "Sogo sayo" no kashika ~deai-kei shokubutsu byorigaku no susume~
  Shigeyuki Betsuyaku
  The Phytopathological Society of Japan Kanto Sectional meeting "The 12th Young meeting"
 • SEP
  Tai kiatsu sosa denshi kenbikyo ni yoru biofilm no eki-chu ko bunkaino kansatsu
  Shinya Sugimoto, Okuda K, Sato M, Mizunoe Y, Sato C
  The 58th Annual Meeting of Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry
 • SEP
  Exploring the virulence factors of Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000
  Ishiga, Y.
  The 2017 Japan-Korea Joint Symposium in Plant Pathology
 • SEP
  Development of biofilm control
  Nobuhiko Nomura
  Autumn Symposium of the Ceramic Society of Japan
 • AUG
  Michi no biseibutsu wo "baiyo" shite seimei no shin kino wo saguru
  Hideyuki Tamaki
  The 2nd Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology 2017 Planning Symposium ("Baiyo" gijutsu de himotoku seibutsu-kai no ankoku busshitsu no shotai)
 • AUG
  Dashinuku:Purasumido to iu handicap to sono norikoe-kata
  Chiho Minakuchi
  The 2nd Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology 2017
 • AUG
  How to prepare HFSP grant proposal.
  Ryo Miyazaki
  The 2nd Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology 2017
 • AUG
  Jishaku wo tsukuru Organelles : Jisei saikin no jiki compass
  Azuma Taoka
  The 2nd Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology 2017
 • JUL
  Microbial Control 3.0
  Nobuhiko Nomura
  The 31st Annual Meeting of the Japanese Society for Biofilm Research
 • JUL
  Microbial Control 3.0 –Biseibutsumo murete kaiwasuru– (*in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  The 88th Meeting of Hiroshima HAKKOUKAI SOKAI
 • JUL
  Deciphering the spatiotemporal regulation of the plant immune system using intravital imaging.
  Shigeyuki Betsuyaku
  International Symposium on Imaging Frontier 2017
 • JUL
  Shijokin no sentan seicho kiko no kaiseki.
  Norio Takeshita
  Japan Society For Molecular Biology of Filamentous Fungi
 • JUN
  Bacterial cell death and Biofilm〜One for All, All for One?〜
  Nobuhiko Nomura
  Advanced Seminar Series on Microbiology and Immunology
 • JUN
  Ultralow-frequency Raman studies of biomolecules in vitro and in vivo.
  Shinsuke Shigeto
  5th Taiwan International Symposium on Raman Spectroscopy
 • APR
  Investigating microbal interactions through spatio-temporal imaging and analysis.
  Andrew S. Utada
  The 9th Asian Symposium on Microbial Ecology
 • APR
  Cell-cell communication inhibits cell aggregation in Paracoccus denitrificans Pd1222.
  Kana Morinaga, Masanori Toyofuku, Nozomu Obana, and Nobuhiko Nomura
  The 9th Asian Symposium on Microbial Ecology
 • APR
  Imaging of bacterial biofilms in solution by atmospheric scanning electron microscopy.
  Shinya Sugimoto
  Pasteur-Jikei Joint Symposium
 • APR
  Tomato hanyo saikin byokin no seisan suru shokubutsu dokuso coronatine no sayo kiko ni kansuru kenkyu
  Yasuhiro Ishiga
  2017 Annual Meeting of the Phytopathological Society of Japan
 • MAR
  Magnetotaxis of magnetotactic bacteria and magnetic organelle 'Magnetosome'
  Azuma Taoka
  The 36th meeting of Aero Aqua Bio-mechanisms
 • MAR
  Novel functions of biofilm matrix components
  Shinya Sugimoto, Akio Chiba, Reina Miyakawa, Akari Terao, Keigo Yonemoto, Yoshimitsu Mizunoe
  The 90th Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
 • MAR
  Triggering single-cell response for understanding intercellular signaling in plant immunity
  Shigeyuki Betsuyaku
  The 58th annual meeting of the Japanese Society of Plant Physologists
 • MAR
  Shijo-kin no sentan seicho ni okeru kyokusei seigyo kiko no kaiseki (* in Japanese)
  Norio Takeshita
  The 2017 Annual meeeting of the Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
  keyword: Aspergillus nidulans

2016

 • DEC
  Biseibutu Seigyo no shintenkai(* in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  University of Kochi, Kickoff Symposium
 • DEC
  Biseibutsu biofilm no 3D kozo-kaiseki to shinkisei-ho no tenkai(* in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  Japan Society of Corrosion Engineering
 • DEC
  Shudan hiseibutsu niokeru hukinitsusei no rikai wo mezashita biofilm nbo raman-bunko imaging kaiseki(* in Japanese)
  Shinsuke Shigeto
  2016 Vacuum & Surface Science Joint Symposium
 • DEC
  Detecting and Visualizing Chemical Heterogeneity in Biofilms with Raman Microspectroscopy
  Shinsuke Shigeto
  Japan-Taiwan Medical Spectroscopy International Symposium
 • NOV
  The actin-like cytoskeletal protein MamK plays a role in positioning of magnetic organelles for bacterial magnetotactic motility
  Azuma Taoka, Yoshihiro Fukumori
  Symposium of the 54th Annual Meeting of the Biophysical Society of Japan
 • NOV
  Microbial Control 3.0
  Nobuhiko Nomura
  JST-CRDS Fukan workshop
 • NOV
  Biogenesis of sperm acrosome is regulated by pre-mRNA alternative splicing of Acrbp in the mouse.
  Kanemori Y and Baba T.
  Joint meeting of the 22nd International Congress of Zoology (ICZ) & the 87th meeting of the ZSJ
 • OCT
  Biofilm no rikai to seigyo -Arata na biseibutsu seigyo no tenkai-(* in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  Science Forum
 • OCT
  Shudan biseibutsu norikai kara seigyo e(* in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  ImPACT Noji Program workshop
 • SEP
  Shokubutsu meneki system no jikuteki dotai wo miru(* in Japanese)
  Shigeyuki Betsuyaku
  The 80th Annual Meeting of the Botanical Society of Japan
 • AUG
  New development of micobial control - from single cell to community (* in Japanese)-
  Nobuhiko Nomura
  The 37th Biomass Innovation Conference
 • JUL
  Biofilm ni okeru saibo-sayosei(* in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  The 2nd LaMer meeting for Joint Usage
 • JUL
  An Encouragement of studying Microbial Community ~one for all, all for one~
  Nobuhiko Nomura
  The 10th meeting of WAKATE Colosseum FOR Bacteriology
 • JUL
  surface motility mechanisms and implications for microcolony formation in Vibrio cholerae
  Andrew S. Utada
  The Japanese Society for Biofilm Research, Work shop for WAKATE Young researchers
 • JUL
  Kyoshoten-hansha-kenbikyo-ho wo mochiita biofilm kaisekishuho no kochiku(* in Japanese)
  Tatsunori Kiyokawa
  The Japanese Society for Biofilm Research, Work shop for WAKATE Young researchers
 • JUN
  Collective functionality through microbial cellular individuality
  Ryo Miyazaki
  The 68th annual meeting of Japan Society for Cell Biologyand Japan Society of Chemical biology joint Conference
 • JUN
  Shijokin no hokozoku-kagobutsu notaisha to hokozoku polimer genryo no seisan(* in Japanese)
  Shunsuke Masuo
  The 37th meeting of the Japan Society For Molecular Biology of Filamentous Fungi.
 • JUN
  Bacterial cell death and Biofilm - One for all -(* in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  The JSBB Kanto area conference
 • April
  An Encouragement of studying Microbial Community - toward controlling biofilm -(* in Japanese)
  Nobuhiko Nomura
  The 90th Annual Meeting of the Japanese Association for Infectious Diseases