header header header
Selected Papers
Jie Wang, Victor Malgras, Yoshiyuki Sugahara and Yusuke Yamauchi Nature Communications, 12, 3563 (2021).
Mingzhe Chen, Weibo Hua, Jin Xiao, Jiliang Zhang, Vincent Wing-hei Lau, Mihui Park, Gi-Hyeok Lee, Suwon Lee, Wanlin Wang, Jian Peng, Liang Fang, Limin Zhou, Chung-Kai Chang, Yusuke Yamauchi, Shulei Chou and Yong-Mook Kang J. Am. Chem. Soc., 143, 18091-18102 (2021).
Yongqi Yin, Jie Wang, Tao Li, Jonathan P. Hill, Alan Rowan, Yoshiyuki Sugahara and Yusuke Yamauchi ACS Nano, 15, 13240-13248 (2021).
Jun Mei, Tiantian Wang, Dongchen Qi, Jianjun Liu, Ting Liao, Yusuke Yamauchi and Ziqi Sun ACS Nano, 15, 13604-13615 (2021).
Zhengtong Li, Xingtao Xu, Xinran Sheng, Peng Lin, Jing Tang, Likun Pan, Yusuf Valentino Kaneti, Tao Yang and Yusuke Yamauchi ACS Nano, 15, 12535-12566 (2021).
Yong Liu, Kai Wang, Xingtao Xu*, Kamel Eid, Aboubakr M. Abdullah, Likun Pan and Yusuke Yamauchi ACS Nano, 15, 3924-13942 (2021).
Shude Liu, Ling Kang, Joel Henzie, Jian Zhang, Jisang Ha, Mohammed A. Amin, Md Shahriar A. Hossain, Seong Chan Jun and Yusuke Yamauchi ACS Nano, 15, 18931-18973 (2021).
Shude Liu, Ling Kang, Jisong Hu, Euigeol Jung, Jian Zhang, Seong Chan Jun and Yusuke Yamauchi ACS Energy Letters, 6, 3011-3019 (2021).
Shude Liu, Ling Kang, Jian Zhang, Seong Chan Jun and Yusuke Yamauchi ACS Energy Letters, 6, 11, 4127-4154 (2021).
Yinsheng Xu, Zhengnan Wang, Zhigao Yang, Jongbeom Na, Alowasheeir Azhar, Shengping Wang, Jingxian Yu and Yusuke Yamauchi ACS Energy Letters, 6, 886-892 (2021).
Jingru Guo, Xingtao Xu*, Jonathan P. Hill, Liping Wang, Jingjing Dang, Yunqing Kang, Yuliang Li, Weisheng Guan and Yusuke Yamauchi Chemical Science, 12, 10334-10340 (2021).
Chaohai Wang, Hongyu Wang, Jongbeom Na, Yiyuan Yao, Alowasheeir Azhar, Xin Yan, Junwen Qi, Yusuke Yamauchi and Jiansheng Li Chemical Science, 12, 15418-15422 (2021).
Pengcheng Wei, Jinliang Zhu, Yuyan Qiu, Guifang Wang, Xingtao Xu, Shaojian Ma, Pei Kang Shen, Xing-Long Wu and Yusuke Yamauchi Chemical Science, 12, 15054-15060 (2021).
Muhammad Iqbal, Yoshio Bando*, Ziqi Sun, Kevin C. W. Wu, Alan E. Rowan, Jongbeom Na, Bu Yuan Guan and Yusuke Yamauchi Advanced Materials, 33, 2004554 (2021).
Jun Mei, Tianwei He, Juan Bai, Dongchen Qi, Aijun Du, Ting Liao, Godwin A. Ayoko, Yusuke Yamauchi, Litao Sun and Ziqi Sun Advanced Materials, 33, 2104638 (2021).
Hao Luo, Yusuf Valentino Kaneti, Yan Ai, Yong Wu, Facai Wei, Jianwei Fu, Jiangong Cheng, Chengbin Jing, Brian Yuliarto, Miharu Eguchi, Jongbeom Na, Yusuke Yamauchi and Shaohua Liu Advanced Materials, 33, 2007318 (2021).
Jun Mei, Jinkai Wang, Huimin Gu, Yaping Du, Hongkang Wang, Yusuke Yamauchi, Ting Liao, Ziqi Sun and Zongyou Yin Advanced Materials, 33, 2004920 (2021).
Tomota Nagaura, Hoang-Phuong Phan, Victor Malgras, Tuan-Anh Pham, Hyunsoo Lim, Aditya Ashok, Jeonghun Kim, Jungmok You, Nam-Trung Nguyen, Jongbeom Na and Yusuke Yamauchi Angewandte Chemie International Edition, 60, 9660-9665 (2021).
Ze-Xing Cai, Zhong-Li Wang, Yan-Jie Xia, Hyunsoo Lim, Wei Zhou, Ayano Taniguchi, Masataka Ohtani, Kazuya Kobiro, Takeshi Fujita and Yusuke Yamauchi Angewandte Chemie International Edition, 60, 4747-4755 (2021).
Qian Li, Xingtao Xu, Jingru Guo, Jonathan P. Hill, Haishan Xu, Luoxing Xiang, Chen Li, Yusuke Yamauchi and Yiyong Mai Angewandte Chemie International Edition, 60, 26528-26534 (2021).
Jyun-Yi Yeh, Season S. Chen, Shih-Cheng Li, Celine H. Chen, Tetsuya Shishido, Daniel C. W. Tsang, Yusuke Yamauchi, Yi-Pei Li and Kevin C. W. Wu Angewandte Chemie International Edition, 60, 624-629 (2021).
Hairong Xue, Hao Gong, Xueyi Lu, Bin Gao, Tao Wang, Jianping He, Yusuke Yamauchi, Takayoshi Sasaki and Renzhi Ma Advanced Energy Materials, 11, 2101630 (2021).
Qianchuan Yu, Zhihuan Xue, Meichen Li, Peimeng Qiu, Changgang Li, Shengping Wang, Jingxian Yu, Hiroki Nara, Jongbeom Na and Yusuke Yamauchi Advanced Energy Materials, 11, 2002523 (2021).