Hajime Ishihara Shigeru Itoh Minoru Obara Katsufumi Kumano
Nobuhiro Kosugi Masako Sasaki Yoshinori Shichida Nobuaki Nakashima
Hiroaki Misawa Kaoru Minoshima Mamoru Mimuro Atsushi Miyawaki
Keitarou Yoshihara Frans Carl De Schryver Din Ping Tsai Shimon Weiss
Johan Hofkens

Johan Hofkens

the Katholieke Universiteit Leuven (the K. U. Leuven , Belgium)
Professor

Research Field : Ensemble Photochemistry & Spectroscopy, Scanning Probe Microscopy, Single-Molecule Detection

URL :

Brief Career
1993
Ph.D. in Science, the K. U. Leuven
1994
JSPS-postdoctoral fellow, Osaka University, Japan (~1995)
1995
Postdoctoral fellow, the K. U. Leuven (~1999)
1999
FWO (Belgian Science Foundation) postdoctoral fellow, the K. U. Leuven (~2002)
2002
Chargé de cours, UCL, Louvain la Neuve, Belgium (~2005)
2002
Hoofddocent, the K. U. Leuven (~2005)
2005
Hoogleraar, the K. U. Leuven (~2008)
2008
Gewoon hoogleraar, the K. U. Leuven (~present)