header header header
Papers
Tomota Nagaura, Hoang-Phuong Phan, Victor Malgras, Tuan-Anh Pham, Hyunsoo Lim, Aditya Ashok, Jeonghun Kim, Jungmok You, Nam-Trung Nguyen, Jongbeom Na and Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, in press (2021).
Ze-Xing Cai, Zhong-Li Wang, Yan-Jie Xia, Hyunsoo Lim, Wei Zhou, Ayano Taniguchi, Masataka Ohtani, Kazuya Kobiro, Takeshi Fujita and Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 60, 4747-4755 (2021).
Jyun-Yi Yeh, Season S. Chen, Shih-Cheng Li, Celine H. Chen, Tetsuya Shishido, Daniel C. W. Tsang, Yusuke Yamauchi, Yi-Pei Li and Kevin C.-W. Wu, Angewandte Chemie International Edition, 60, 624-629 (2021).
Muhammad Iqbal, Yoshio Bando, Ziqi Sun, Kevin C. W. Wu, Alan E. Rowan, Jongbeom Na, Bu Yuan Guan and Yusuke Yamauchi, Advanced Materials, in press (2021).
 
Jun Mei, Jinkai Wang, Huimin Gu, Yaping Du, Hongkang Wang, Yusuke Yamauchi, Ting Liao, Ziqi Sun and Zongyou Yin, Advanced Materials, 33, 2004920 (2021).
 
Yinsheng Xu, Zhengnan Wang, Zhigao Yang, Jongbeom Na, Alowasheeir Azhar, Shengping Wang, Jingxian Yu, and Yusuke Yamauchi, ACS Energy Letters, 6, 886-892 (2021).
 
Xiaohong Liu, Shuaihua Zhang, Guilin Feng, Zhen-Guo Wu, Dong Wang, Munirah D. Albaqami, Benhe Zhong, Yanxiao Chen, Xiaodong Guo, Xingtao Xu and Yusuke Yamauchi, Chemistry of Materials, 33, 1657-1666 (2021).
 
Lu Meng, Ling Zhang, Yihua Zhu, Hongliang Jiang, Yusuf Valentino Kaneti, Jongbeom Na, Yusuke Yamauchi, Dmitri Golberg, Hao Jiang and Chunzhong Li, Nanoscale, 13, 1213-1219 (2021).
 
Raj Mukhopadhyay, Binoy Sarkar, Eakalak Khan, Daniel S. Alessi, Jayanta Kumar Biswas, K. M. Manjaiah, Miharu Eguchi, Kevin C. W. Wu, Yusuke Yamauchi and Yong Sik Ok, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, in press (2021).
 
Facai Wei, Yonghui Zhong, Hao Luo, Yong Wu, Jianwei Fu, Qingguo He, Jiangong Cheng, Jongbeom Na, Yusuke Yamauchi and Shaohua Liu, Journal of Materials Chemistry A, in press (2021).
 
Kenya Kani, Hyunsoo Lim, Andrew E. Whitten, Kathleen Wood, Anya J. E. Yago, Md. Shahriar A. Hossain, Joel Henzie, Jongbeom Na and Yusuke Yamauchi, Journal of Materials Chemistry A, 9, 2754-2763 (2021).
 
Fauzan Amri, Ni Luh Wulan Septiani, Muhammad Rezki, Muhammad Iqbal, Yusuke Yamauchi, Dmitri Golberg, Yusuf Valentino Kaneti and Brian Yuliarto, Journal of Materials Chemistry B, 9, 1189-1207 (2021).
 
Jie Wang, Bing Ding, Xiangjun Lu, Hiroki Nara, Yoshiyuki Sugahara and Yusuke Yamauchi, Advanced Materials Interfaces, in press (2021).
 
Qianchuan Yu, Zhihuan Xue, Meichen Li, Peimeng Qiu, Changgang Li, Shengping Wang, Jingxian Yu, Hiroki Nara, Jongbeom Na and Yusuke Yamauchi, Advanced Energy Materials, 11, 2002523 (2021).
 
Al Jumlat Ahmed, David L. Cortie, Frank Fei Yun, Yasir Rahman, Sheik Md Kazi Nazrul Islam, Abdulhakim Bake, Konstantin Konstantinov, Md. Shahriar A. Hossain, Azhar Alowasheeir, Yusuke Yamauchi and Xiaolin Wang, Advanced Electronic Materials, in press (2021).
 
Keita Yamashita, Zhendong Li, Kenta Iyoki, Ching-Tien Chen, Shoko Miyagi, Yutaka Yanaba, Yusuke Yamauchi, Tatsuya Okubo and Toru Wakihara, Chemical Communications, 57, 1312-1315 (2021).
 
Didi Prasetyo Benu, Jacob Earnshaw, Aditya Ashok, Kunihiko Tsuchiya, Indra Saptiama, Brian Yuliarto, Veinardi Suendo, Rino Rakhmata Mukti, Nobuyoshi Fukumitsu, Katsuhiko Ariga, Yusuf Valentino Kaneti and Yusuke Yamauchi, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 94, 502-507 (2021).
 
Lei Chen, Xingtao Xu, Lijia Wan, Guang Zhu, Yanjiang Li, Ting Lu, Munirah D. Albaqami, Likun Pan and Yusuke Yamauchi, Materials Chemistry Frontiers, in press (2021).
 
Yuanchen Liu, Yujian Liu, Zhiming Liu, Jonathan P. Hill, Azhar Alowasheeir, Zhigang Xu, Xingtao Xu and Yusuke Yamauchi, Journal of Materials Chemistry B, in press (2021).
 
Nai-Sheng Hsu, Moeava Tehei, Md Shahriar Hossain, Anatoly Rosenfeld, Muhammad J. A. Shiddiky, Ronald Sluyter, Shi Xue Dou, Yusuke Yamauchi and Konstantin Konstantinov, ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 2204-2217 (2021).
 
Dipak Patel, Akiyoshi Matsumoto, Hiroaki Kumakura, Taku Moronaga, Yuka Hara, Toru Hara, Minoru Maeda, Md. Shahriar A. Hossain, Yusuke Yamauchi, Seyong Choi and Jung Ho Kim, ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 3349-3357 (2021).
 
Yingji Zhao, Lingling Zheng, Dong Jiang, Wei Xia, Xingtao Xu, Yusuke Yamauchi, Jianping Ge and Jing Tang, Small, in press (2021).
 
Muhammad Reza, Annisa Nurul Utami, Auliya Nur Amalina, Didi Prasetyo Benu, Alvian Ikhsanul Faty, Mohammad Kemal Agusta, Brian Yuliarto, Yusuf Valentino Kaneti, Yusuke Ide, Yusuke Yamauchi and Veinardi Suendo, New Journal of Chemistry, in press (2021).
 
Mindaugas Juodėnas, Domantas Peckus, Tomas Tamulevičius, Yusuke Yamauchi, Sigitas Tamulevičius and Joel Henzie, ACS Photonics, 7, 3130-3140 (2020).
 
Hyunsoo Lim, Dabum Kim, Goomin Kwon, Hyun-Jong Kim, Jungmok You, Jeonghun Kim, Miharu Eguchi, Ashok Kumar Nanjundan, Jongbeom Na and Yusuke Yamauchi, Journal of Physical Chemistry C, 124, 23730-23737 (2020).
 
Hyunsoo Lim, Dabum Kim, Yena Kim, Tomota Nagaura, Jungmok You, Jeonghun Kim, Hyun-Jong Kim, Jongbeom Na, Joel Henzie and Yusuke Yamauchi, Journal of Materials Chemistry A, 8, 21016-21025 (2020).
 
Yunqing Kang, Bo Jiang, Juanjuan Yang, Zhe Wan, Jongbeom Na, Qian Li, Hexing Li, Joel Henzie, Yoshio Sakka, Yusuke Yamauchi and Toru Asahi, ACS Nano, 14, 17224-17232 (2020).
 
Muhammad Iqbal, Yena Kim, Adhitya Gandaryus Saputro, Ganes Shukri, Brian Yuliarto, Hyunsoo Lim, Hiroki Nara, Asma A. Alothman, Jongbeom Na, Yoshio Bando and Yusuke Yamauchi, ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 51357-51365 (2020).
 
Yongqi Yin, Mengqi Wang, Victor Malgras and Yusuke Yamauchi, ACS Applied Energy Materials, 3, 10447-10452 (2020).
 
Ahmed F. M. EL-Mahdy, Mohamed Barakat Zakaria, Hao-Xin Wang, Tao Chen, Yusuke Yamauchi and Shiao-Wei Kuo, Journal of Materials Chemistry A, 8, 25148-25155 (2020).
 
Atsushi Sugiyama, Makoto Miura, Yoshinobu Oshikiri, Yena Kim, Ryoichi Morimoto, Miki Miura, Tetsuya Osaka, Iwao Mogi, Yusuke Yamauchi and Ryoichi Aogaki, Scientific Reports, 10, 20072 (2020).
 
Baljeet Singh, Jongbeom Na, Muxina Konarova, Toru Wakihara, Yusuke Yamauchi, Carlos Salomon and Manoj B. Gawande, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 93, 1459-1496 (2020).
 
Ryoichi Morimoto, Miki Miura, Atsushi Sugiyama, Makoto Miura, Yoshinobu Oshikiri, Yena Kim, Iwao Mogi, Satoshi Takagi, Yusuke Yamauchi and Ryoichi Aogaki, Journal of Physical Chemistry B, 124, 11854-11869 (2020).