JSTトッププレス一覧科学技術振興機構報 第936号 > 参考3
参考3

「特許群支援」平成24年度採択の特徴について

1.重点分野別件数
グリーンイノベーション7件25%
ライフイノベーション9件32%
ナノテクノロジー・材料7件25%
情報通信技術3件11%
社会技術・社会基盤2件7%
重点分野別件数のグラフ
2.特許群の置かれた状況
ライセンス、実用化の段階11件39%
産学連携による共同研究段階(ライセンスなし)13件47%
シーズ段階4件14%
.特許群の置かれた状況のグラフ