Center for Low Carbon Society

Font size: S M L

Staff

icon. Home > About > Staff

Staff

Director-General

 • Hiroshi Komiyama

Deputy Director-General

Research Director

Principal Researcher

 • Yoshinori Yokoyama
 • Teruo Mitsumori
 • Hiroshi Iwasaki
 • Teruo Kishi
 • Hiroshi Nishikawa
 • Shunsuke Mori

Researcher

 • Kunio Saegusa
 • Ryuzo Asada
 • Junichiro Otomo
 • Yoshikuni Yoshida
 • Keiko Waki
 • Tsuyoshi Yoshioka
 • Kae Takase
 • Takuya Kadohira
 • Manabu Ihara
 • Gen Utsugi
 • Mitsuo Koshi
 • Hiroyuki Kita
 • Seiichi Hayashi
 • Atsuko Suzuki

Researcher

 • Kanako Tanaka
 • Tamaki Ishikawa
 • Masahiko Sakai
 • Toshihiro Inoue
 • Tomoyuki Sakamoto
 • Mihoko Yonezawa

Visiting Reseacher

 • Atsushi Kurosawa
 • Toshihiko Miyagawa
 • Yuki Kudo
 • Fusako Nishikawa
 • Hikaru Hiranuma
 • Masaru Kumai
 • Koji Okamoto
 • Takeshi Watanabe
 • Masaru Okazaki
 • Tomohiro Hamada
 • Takaaki Hamano
 • Sae Terashita

Fellow

 • Shigenobu Matsuda
 • Takefumi Ueki
 • Rika Itaya

Nov.1,2017