Home > Researchers & Research Theme
HOME
Research Outline
Research Advisers
Researchers & Research Theme
Research Results
Office Information
Link

Materials and processes for innovative next-generation devices
Researchers & Research Theme
Phase I

2007 Researchers

Seiya KASAI Eiji SAITOH Masashi SHIRAISHI
Y.K. TAKAHASHI Tomoyasu TANIYAMA Arata TSUKAMOTO
Naoki FUKATA Shuichi MURAKAMI Takeshi YASUDA
Akinobu YAMAGUCHI Katsunori WAKABAYASHI  

Phase II

2008 Researchers

Ryuji KATAYAMA Iwao KAWAYAMA Yoshihiro KANGAWA
Wataru KOBAYASHI Tomofumi SUSAKI Mitsuru TAKENAKA
Toshihiro NAKAOKA Kohei HAMAYA Tomoteru FUKUMURA
Norikazu MIZUOCHI    

Phase III

2009 Researchers

Hideo KAIJU Hiroshi KUMIGASHIRA Yasushi TAKAHASHI
Katsuhiro TOMIOKA Koji NAKANO Hiroyuki NAKAMURA
Jiro NISHINAGA Yutaka NOGUCHI Suguru NODA
Masataka HIGASHIWAKI Tomoki MACHIDA Hiroshi YAMAMOTO
Copyright (c) 2007 JST All Rights Reserved.