Home > About JST > Organization

Organization

Board
President HAMAGUCHI Michinari
Senior Executive Director MASAKI Masato
Executive Directors GOTO Yoshimasa
KODA Akira
SHIROKIZAWA Yoshiko
Auditors ISHIMASA Shigeru
TOKUNAGA Ryo
Deputy Executive Directors SAITO Hitoshi
KATO Haruhiko
WATANABE Miyoko
ITO Sotaro

Organization Chart

Organization Chart