Home > About JST > Organization

Organization

Board
President HAMAGUCHI Michinari
Senior Executive Director MASAKI Masato
Executive Directors GOTO Yoshimasa
KODA Akira
SHIROKIZAWA Yoshiko
Auditors ISHIMASA Shigeru
TOKUNAGA Ryo
Deputy Executive Directors SAITO Hitoshi
WATANABE Miyoko

Organization Chart

Organization Chart